Welkom op mijn website

Kijk hier rustig rond

Pianolessen


Orgellessen


Keyboardlessen


Wie is......


Andre Keessen (1964) is afgestudeerd aan het Sweelinck Conservatorium Amsterdam inde vakken orgel (DM) en Kerkmuziek. Zijn docenten waren onder meer Bernard Bartelink voor literatuurspel en Klaas bolt voor kerkelijk orgelspel.

Verder heeft hij zich ontwikkeld als pianist. Regelmatig verzorgt hij de begeleiding van koren tijdens hun uitvoeringen.

Een brede interesse in de muzikale taalgebieden heeft ervoor gezorgd dat hij zich ook bezig is gaan houden met de pop, jazz en gospel. Zo heeft hij al ruime ervaring opgedaan als dirigent van gospel- en popkoren, waarvoor hij zelf ook regelmatig arrangementen maakt. Op dit moment is hij dirigent van New Spirit (Wormer) en To the Point (Haarlem).

Verder is hij dirigent van de cantorij van de Rank in Nieuw Vennep, en van het Interkerkelijk Koor Aalsmeer.

Hij heeft een lespraktijk voor orgel, piano en keyboard in de regio Aalsmeer/Hoofddorp.